Čistíte si komín svépomocí? Proč si raději zavolat kominíka?

Komín by se měl čistit 1-3x do roka a jednou ročně by měla být provedena kontrola spalinových cest. Svépomocí ho můžete čistit jen když topíte pevnými palivy.

Komíny u topení na plny smí podle zákona čistit výhradně kvalifikovaný kominík.


Ilustrační foto. Pexels

Co potřebujete k čištění komínu?

Pokud se rozhodnete pro čištění vlastními silami, pořiďte si kominickou štětku s lankem. Štětku lze nahradit kartáčem na nastavitelné tyči.

Dále potřebujete závaží, kterému se říká kominické sluníčko. Před samotným čištěním se doporučuje spálit v kamnech látku, která naruší saze. Čištění pak bude snadnější. Na saze je pak potřeba připravit kýbl nebo nádobu z nehořlavého materiálu.

Nezapomeňte zavřít dvířka, abyste neměli saze v celém bytě.

Jak začít?

Ideální je čištění ze střechy, ale jen máte-li ke komínu bezpečný přístup. Pokud ne, čistěte spodními komínovými dvířky, ovšem v tom případě nesmí být komín vyšší než 6 m. Při čištění ze střechy spouštějte štětku pomalu dolů.

Pokud budete čistit z komínových dvířek, vymeťte nejdříve horní část komína a pak dolní. Nezapomeňte také na kouřovod, který odmontujte a vyneste jej mimo dům.

Proč je lepší zavolat si kominíka?

Pravidelnými prohlídkami a odborným vyčištěním komínu předcházíte riziku vzniku požáru, škodám na majetku a především vážnému ohrožení zdraví. Pokud pravidelnou prohlídku nařízenou zákonem vynecháte, moc neušetříte, ale můžete hodně ztratit.

Revize komínu

Pokud si zavoláte kominíka, provede vám také revizi komínu. Revize se provádí:

  • před tím, než bude komín (spalinová cesta) uveden do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu
  • při změně druhu paliva připojeného topidla (spotřebiče)
  • před výměnou nebo novou instalací topidla a jeho uvedením do provozu
  • po požáru komínu
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě

Komín řeší mnoho lidí po svém. A co vy, čistíte komín sami nebo si raději zvete kominíka?


Vítáme Vás na našem Facebooku a prosím dejte nám L%C3%ADke!
Váš TrhPoptavek.cz