📰 Proč si nedělat elektrikářské práce svépomocí?

Svépomocí si člověk může udělat téměř cokoliv. Ovšem pokud pro určité práce platí přísné předpisy a je nutné dodržet normy ČSN, pak by se běžný kutil neměl do něčeho takového vůbec pouštět. Platí to například o pracích spojených s elektrickým proudem.

Život bez elektřiny si dnes umí představit jen málokdo. Pokud se objeví nějaká závada, měl by člověk raději vyhledat schopného elektrikáře, který dokáže daný problém vyřešit. Snažit se o opravu či dokonce novou elektroinstalaci svépomocí bez příslušné kvalifikace, je hazardem se životem.

Neodborník může svými laickými zásahy způsobit více škody než užitku.


Ilustrační foto. Design Pixabay.

Možné důsledky neodborné práce

Pokud by v důsledku neodborně provedené elektrikářské práce došlo ke škodám na majetku například díky požáru, nemůžete počítat ani s pojistným plněním. Pojišťovnu bude v takovým případech nejprve zajímat, kdo elektroinstalaci prováděl a zda měl k tomu patřičné oprávnění a odbornou kvalifikaci.

Ještě větším rizikem než je majetková škoda, je možnost úrazu elektrickým proudem. V lepším případě to bývají spáleniny, v horším pak i úmrtí nepoučené osoby.

Jaké jsou elektrikářské práce?

  • Elektromontážní rozvody 230/400 V
  • Opravy a údržba elektrických zařízení do 1000 V
  • Elektrická vytápění
  • Osvětlení a osvětlovací systémy
  • Hromosvody
  • Lokalizace poruch na vedení
  • Elektronické zabezpečovací systémy

Všechny tyto oblasti vyžadují odborné znalosti a příslušnou kvalifikaci. Svépomocí by se do nich nikdo neměl pouštět, jelikož svépomocné zásahy do elektrických spotřebičů by měly končit u výměny žárovky v osvětlení či „nahození“ pojistek.

Elektroinstalace v rodinném domě

Pokud se chcete pustit do elektroinstalace při stavbě rodinného domu, musíte si nastudovat veškeré normy týkající se vedení elektrorozvodů v rodinných domech.

Je nutné rozlišovat, co jsou normy a tedy jakési standardy, co jsou doporučení a co jsou věci dané zákonem, tedy povinné. Vždy je ale dobré nechat si provedené práce zrevidovat zkušeným elektrikářem.


Vítáme Vás na našem Facebooku a prosím dejte nám L%C3%ADke!
Váš TrhPoptavek.cz