📰 Reklamace stavebních prací

Každý, kdo na svém domě nebo bytě prováděl různé úpravy se řadí do dvou skupin. Tou první jsou lidé, kteří byli se službami řemeslníků maximálně spokojení. V té druhé skupině se bohužel nacházejí obyvatelé, jimž se ještě dnes sní o špatně provedených činnostech.

Bohužel se s tím můžete setkat v jakémkoliv oboru a pokud si nebudete vybírat důkladně, snadno se můžete spálit. Na co máte během reklamace stavebních prací právo a jak se v takových to případech vůbec zachovat?

V první řadě je potřeba uzavřít smlouvu o dílo

Nejdůležitějším krokem při objednání řemeslníků je uzavření smlouvy o dílo. Nezáleží teď na tom, jaká činnost se u vás doma bude provádět. Vše je potřeba uvést na papír, který může v případě konfliktů hrát na vaší straně.

Smlouva o dílo by měla obsahovat nejzákladnější informace, mezi které patří orientační cena, datum předání, informace o reklamaci a samotná činnost. Představte si, že byste smlouvu o dílo neuzavřeli a řemeslník vám předal špatně provedené obklady.

Určitě uznáte sami, že s takovou prací byste rozhodně nebyli spokojení.

Jaké jsou vaše práva?

Vaším hlavním právem je při objednání služeb perfektní stav a převážně bez problémově dokončenou činnost. Za bez problémově dokončenou činnost se rozumí ta, která splňuje předpisy ze smlouvy o díle.

Jinými slovy je dostatečně kvalitní na to, aby mohla být využívaná pro takové účely, ke kterým je určená. Jak jsme již zmiňovali, ve smlouvě by se měli nacházet informace o možných reklamacích a postupu v případě, že tomu tak nebude.

Platba až po dokončení

Platbu za dílo proveďte až po celkovém předání hotové činnosti. V žádném případě se nenechte společností zlomit. Pokud na vás při předávání budou naléhat, slušně jim vysvětlete, jaké jsou vaše práva. Vše si projděte a nastudujte.

Zkoumejte možné chyby i v nejmenších detailech. Pomoct vám mohou rovněž i služby inspektora neboli odhadce. Bude-li stavba nebo úprava bez problému, jste nuceni si ji převzít.

Záleží tedy na vás, jak bude probíhat vaše kontrola.

Kdy stavbu přebírat nemusíte?

Kdy dokončenou prací nemusíte přebírat? Tehdy, kdy její fungování neplní jisté podmínky, které by rozhodně plnit měla. V oboru stavebnictví se můžete setkat s pojmem, že daná věc brání užívání pro každodenní život v bytě nebo domě.

Všechny nalezené vady nejlépe sepište na počítači a pošlete vedoucímu společnosti nebo řemeslníkovi.

Zákon ve stavebnictví nesděluje přesné datum, kdy lze provést reklamaci. Je tedy nutní si dobu možné reklamace stanovit ve smlouvě o dílo.


Vítáme Vás na našem Facebooku a prosím dejte nám L%C3%ADke!
Váš TrhPoptavek.cz